NAZIV OPERACIJE:

PROJEKT ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GOSTILNE ŽOLNIR

RAZLOGI ZA IZVEDBO OPERACIJE


Razlog za izvedbo operacijo je, da je imela Gostilna Žolnir , slabo izoliran zunanji ovoj stavbe, dotrajano stavbno pohištvo, zastarelo in nefunkcionalno prezračevanje, veliko porabo energije za ogrevanje stavbe in tople vode, veliko porabo sanitarne vode ter večjo količino odpadkov.

GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJE


• toplotno je bil izoliran zunanji ovoj stavbe,
• dotrajano stavbno pohištvo je bilo zamenjano z novimi, sodobnimi stekli z energetsko učinkovito zasteklitvijo,
• izvedel se je prehod na ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak/voda
• vgrajeni so bili sistemi prezračevanja z rekuperacijo odpadnega zraka v restavracijskem delu in sobah za goste
• zbiralnik deževnice z napeljavo meteorne vode,
• vgrajene so bile varčne vodne armature in izvedeni drugi ukrepi varčevanja s pitno vodo v sobah za goste
• izvedel se je prehod na razsvetljavo LED,
• izvedel se je nakup opreme in uvedeni ukrepi na področju zmanjšanja količine in ločevanja odpadkov

NAČIN FINANCIRANJA OPERACIJE

Operacijo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Skupna vrednost projekta: 345.570,49 EUR od tega Gostilna Žolnir d.o.o investirala z lastnimi sredstvi:157.962,53 EUR.
Obdobje izvajanja: 28.08.2020 do 31.12.2022

PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE

• Pozitiven prispevek k energetski učinkovitosti,
• Zmanjšanje porabe vode
• Zmanjšana količina odpadkov
• Zmanjšanje stroškov

Podjetje Gostilna Žolnir d.o.o., je tako na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Gostilne Žolnir«.
Namen javnega razpisa je bil izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je bil cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si