Prosti čas in kultura


V prostem času si lahko ogledate kar nekaj kulturnih znamenitosti ter rekreativnih aktivnosti.

Galerija Božidar Jakac

V prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana, kulturnem spomeniku z enim od največjih arkadnih dvorišč v srednji Evropi od leta 1974 deluje Galerija Božidar Jakac. Umetnostni muzej hrani in predstavlja likovna dela umetnosti 20. stoletja s poudarkom na slovenskem ekspresionizmu. S stalnimi zbirkami se v njej predstavljajo umetniki: Božidar Jakac, France Kralj, Tone Kralj, France Gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek, Bogdan Borčić in Janez Boljka, na ogled je tudi zbirka slik evropskih mojstrov iz Kartuzije Pleterje. V nekdanji samostanski cerkvi, prostorih lapidarija in Lamutovem likovnem salonu se z občasnimi razstavami se predstavljajo sodobni slovenski in tuji umetniki. V okviru Galerije deluje mednarodni kiparski simpozij Forma viva, ki v letu 2011 obeležuje 50 let delovanja.

GBJ_pogled

Ribolov

Med rekami slovi Krka, na kateri vam člani kostanjeviške družine priporočajo predvsem športni ribolov ščuke, soma in smuča, iz čolna. Če vam sreča ne bo mila, se boste morali zadovoljiti s kako drugo ribjo vrsto: platico, zeleniko, rdečeoko, linjem, bolenom, krapom, mreno, ostrižem, podustjo. Krkina pritoka, potoka Studena in Obrh, sta naseljena s postrvjo, klenom, zeleniko in podustjo. V potiku Senuša najdemo potočnico, klena in pčuko, Sušica v Podbočju pa je naseljena s klenom, podustjo in potočno postrvjo, ki jo najdemo še v Lačnem potoku.

Ribiška družina Kostanjevica na Krki
8311 Kostanjevica na Krki
Telefon: +386 31 656 167
e-mail: rdkostanjevicanakrki@siol.net

slika1 (2)

Kostanjeviška jama

Kostanjeviška jama leži ob vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik.
Leta 1937 so narasle vode predrle sedanji vhod in takrat se je jama dobesedno sama odprla okoliškim prebivalcem.1971 leta so v jami uredili električno razsvetljavo in tristo metrov poti za turistični ogled najatraktivnejših delov jame. V celoti je jama malo daljša od dveh kilometrov, še vedno pa potekajo raziskave celotnega jamskega območja. Poti po jami so urejene tako, da so primerne za otroke in starejše obiskovalce. Voden ogled s strokovno razlago traja štirideset minut. V jami je ves čas stalna temperatura 12 stopinj Celzija.

Obisk jame / delovni čas
Iz bližnje Kostanjevice lahko pridemo do jame peš, z avtomobilom ali avtobusom. Kilometer in pol ceste je primerno označen. Ogled jame je mogoč med 15. aprilom in 31. oktobrom ob sobotah, nedeljah in praznikih, v poletnih mesecih (juliju in avgustu) vsak dan ob 10h, 12h, 14h, 16h ter 18h.
Večje skupine si lahko ogledajo jamo čez vse leto, le da je za tak organiziran ogled potreben vnaprejšnji dogovor.

 

Cenik
Cenik se nahaja na spletni strani www.kostanjeviska-jama.com
Vir: www.kostanjeviska-jama.com