EU Skladi

Naziv operacije: ENERGETSKA SANACIJA GOSTILNE ŽOLNIR
Podjetje Gostilna Žolnir d.o.o., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim
podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«
uspešno
pridobilo sofinanciranje za projekt operacije
»Energetska sanacija Gostilne Žolnir«.
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj
javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne
naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.Povezava na spletno stran EKP v Slo
veniji: www.eu-skladi.si.